எங்கள் உயிரையும் கொடுப்போம்: லக்னோவில் பிங்க் டிஷர்ட்டில் உலா வரும் பிரியங்கா சேனாவினர் முழக்கம்Description : பிரியங்கா காந்திக்காக எங்கள் உயிரையும் கொடுப்போம் என்ற கோஷத்துடன் உலா வருகிறது ஒரு குழு. அந்தக் குழு தங்களை பிரியங்கா சேனா என அழைக்கிறது.COMMENTS (0)